• Επικοινωνία για την ώρα παραλαβής και ελέγχου της γνωμάτευσης ΕΟΠΥΥ
  • Διανομή κατ' οίκο των επιθεμάτων που περιέχει η γνωμάτευση από νοσηλευτή του Φαρμακείου μας
  • Εκπαίδευση για την σωστή χρήση των επιθεμάτων 

Παραγγελία Υπηρεσίας Διαχείρισης Διαβητικού ποδιού με παραλαβή γνωμάτευσης ΕΟΠΥΥ

SKU: 100013
0,10 €Τιμή
  • Η Επίσκεψη του νοσηλευτή και η εκπαίδευση σας δεν χρεώνεται παρέχετε δωρεάν

  • Η Γνωμάτευση του ΕΟΠΥΥ πρέπει να πληρή όλες τις προυποθέσεις για την εκτέλεση της. Θεώρηση......κλπ