Κάνουμε την διαχείριση του Διαβήτη Ευκολότερη & Σωστότερη.
Wound Bonus Card.JPG
  • Κάνουμε την διαχείριση του Διαβήτη Ευκολότερη & Σωστότερη.      περισσότερα

  • Έλκος Κατάκλισης; Έγκαυμα; Έλκος Κάτω Άκρων; Διαβητικό Πόδι; 
                 Κάνουμε την διαχείριση τουs
                                  Ευκολότερη & Οικονομικότερη.